English
Tiếng Việt
Hoạt động
<span style=font-size:18px;><strong>Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty:</strong></span>
<ul>
	<li>
		<p>
			<span style=font-size:18px;>Kinh doanh nhựa đường</span></p>
	</li>
	<li>
		<p>
			<span style=font-size:18px;>Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện</span></p>
	</li>
	<li>
		<p>
			<span style=font-size:18px;>Xây dựng dân dụng, sản xuất và kinh doanh thực phẩm sạch</span></p>
	</li>
	<li>
		<p>
			<span style=font-size:18px;>Kinh doanh bất động sản</span></p>
	</li>
</ul>
<br />
<br />
<br />
<br />

Công ty ICT được thành lập vào ngày 01 tháng 03 năm 1999 theo Giấy phép thành lập số: 4028/ GP - UB ngày 01 tháng 02 năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 055919 ngày 09 tháng 02 năm 1999 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty:
  • Kinh doanh nhựa đường

  • Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện

  • Xây dựng dân dụng, sản xuất và kinh doanh thực phẩm sạch

  • Kinh doanh bất động sản

© 2015 by International Investment Construction and Trading Corporation
Thiết kế website và SEO - Tất Thành
fb
youtube